mojepohledy

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Historie Zdic

Historie

  Zdice jsou třetím největším městem na okrese Beroun a založeny byly v roce 1039 a to kolonizací oblastí západně od Prahy po návratu Břetislava I. z vítězné výpravy z Polska.  Obyvatelé dobytého města Giecze požádali Břetislava, aby se mohli pokojně přestěhovat do Čech. Ten prosbě vyhověl. Mezi přivedenými obyvateli byl šlechtický rod Zdiců a také předek českého kronikáře a pražského biskupa Kosmy Jindřich Zdík, biskup olomoucký,  po kterém byly Zdice pravděpodobně pojmenovány.

  Poprvé je obec písemně zmiňována v roce 1148 v souvislosti s knížetem Soběslavem.  Ve 13. století se obec dostává do državy pražského arcibiskupství. V roce 1302 král Václav II. uděluje Zdice městu Berounu. Později je král Zikmund Lucemburský připojuje ke královskému panství Točník, k němuž patřily až do roku 1607. Tehdy byly Zdice převedeny ke Královu Dvoru, coby majetku krále, a staly se tak součástí panství až do roku 1848.

  Nejvýznamnější je pro Zdice událost, která se datuje k roku 1424, brzy po smrti Jana Žižky. Do Zdic byl svolán tehdy společný sněm a na něm bylo zejména ujednáno, aby sbor zástupců strany pod obojí a pod jednou,  se znovu sešel  a umluvil o prostředcích k zachování pokoje v zemi. Sněm se konal v zájezdním  hostinci „U krále Václava“, který dnes slouží jako radnice.

 
 

  Historicky nejhodnotnější stavbou je vedle této budovy radnice,  kostel Narození panny Marie z poloviny 18. století, který byl postaven na gotických základech ze 13. století. Při generální opravě chrámu v 90. letech 20. století byly na věž instalovány opětovně čtyři zvony o celkové váze 2 tuny. Jednou ze zajímavostí zdického kostela je, že zde v roce 1842 měl svatbu K.J.Erben, který si vzal B.Mečířovou z nedalekého Žebráka.

   


  Dne 1. července 1994 byly Zdice slavnostně prohlášeny městem a v roce 1995 jim byl udělen znak a prapor.


 
 
předchozí strana
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky